Heure, zin en zweige

Inspiratie bij het beeldje met de drie aapjes

Heure, zin en zweige
Drei eupkes don het oech veur
Heure, zin en zweige
Zeureg dat ich oech nie heur

Horen, zien en zwijgen
Drie aapjes doen het je voor
Horen, zien en zwijgen
Zorg dat ik u niet hoor.

‘ch Zowt nog mèr pas in de joste papklas
Lengs e jeungske out m’n strowt
Ch Mokde doa toen teveul ambras
Doen zei de zuster heil koad

Ik zat nog maar pas in de eerste kleuterklas
Naast een jongetje uit mijn straat.
Ik maakte toen teveel lawaai
Toen zei de zuster heel kwaad.

Me mètske èn ich, vië woore mèr één
Vië loochte peteen in de wei
Heure paa dië zoog os nie gjan peteen
Wèt dje waa zij mich stil zei

Mijn meisje en ik waren maar één
Wij lagen samen in de weide
Haar vader zag ons niet graag samen
Weet je wat zij me stil zei. 

‘ch vertelde een farce op het wèrk, ja gezeid
Euver de boas en de prei
De boas koos nie laachte mèt waa ich doa zei
Hië ho zen antwoëd gereid

Ik vertelde een grap op het werk
over de baas en ons loon.
De baas kon niet lachen met hetgeen ik zei.
Hij had zijn antwoord klaar

Ch Zoag ne kameroad met een aander vrouw
Ik kiek noa heum, hië noë mich
En hië wès bang dat ich kleppe zou
Een vreug stoond op ze gezich

Ik zag een vriend met een andere vrouw
Hij keek naar mij, ik naar hem,
en hij was bang dat ik zou klikken
Een vraag stond op zijn aangezicht

Ich ben getrouwd en djië wèt wei dat gèt
Of wilt dje dat ich het oatlèg
’t Es de liefste vrouw waa doa besteut
Wèt dje waa zij mich dèk zèt.

Ik ben nu getrouwd, en je weet hoe dat gaat
Of wil je dat ik het u uitleg
’t Is de liefste vrouw die er bestaat.
Weet je wat zij mij vaak zegt?