De biddie en de ezel

Dit lied verwijst naar karaktertypes, ook bij mensen: sommigen staan steeds klaar om op stap te gaan. Van anderen zegt men dat ze dom zijn, maar als ze geen zin hebben om iets te doen, wachten ze zo lang tot men iemand anders vraagt voor die taak.

Biddie

Hed ge mich hei al zin loape,
‘ch Ben de biddie van de boer.
Ich moag met veur iet te koape,
iet boe ich ook dek op loer.

Heb je mij hier al zien lopen
‘k Ben het koetspaard van de boer
Ik mag mee als we gaan winkelen
Iets dat ik graag doe

Koetspaard

Ezel

‘ch Ben den ezel oat het weike,
‘ch Heub e kruis op menne reuk.
Ieder vend mich hei de de lompste
en ze stoate mich allemoal treuk

‘k Ben de ezel uit het weitje
‘k Heb een kruis op mijn rug.
Iedereen vindt mij hier de domste
En ze duwen mij altijd weg

Ezel

Koor

Vertel toch vots wa da ge wet,
wei ’t verhoalke vodders get,
want vei wille ok nog wete
wa den biddie en den ezel zet

Vertel toch verder wat je weet
Hoe het verhaaltje verder gaat
Want wij willen ook nog weten
wat het koetspaard en de ezel zeggen

Koor

Biddie

Ich loap in de keir noa Tongre,
’n Losse drof tot op de meirt.
Ieder het mich on zin kome,
ich moak ok zoe veul leweit.

Ik loop in de kar naar Tongeren
Een losse draf tot op de markt.
Iedereen heeft mij zien aankomen
Ik maak ook zoveel lawaai

Koetspaard

Ezel

Ich gon liever nie weit waand’le,
tot op den hoek is weit genoeg.
‘ch Loat men ore dan ok ok hange
en ich vreug een beit on oech.

Ik ga liever niet te ver wandelen
Tot op de hoek is ver genoeg
‘k Laat mijn oren dan ook hangen
En ik vraag jou een stukje biet.

Ezel

Koor

Vertel toch vots wa da ge wet,
wei ’t verhoalke vodders get,
want vei wille ok nog wete
wa den biddie en den ezel zet

Vertel toch verder wat je weet
Hoe het verhaaltje verder gaat
Want wij willen ook nog weten
wat het koetspaard en de ezel zeggen

Koor

Biddie

Ich loat mich ok alteid kamme
met ene pjadstad in m’n hoar.
Ich trek vrouwe en ok manne,
niks veur mich is oat te zwoar.

Ik laat mij ook altijd kammen
Met een paardenstaart in mijn haar
Ik trek vrouwen en ook mannen,
Niets voor mij is ooit te zwaar.

Koetspaard

Ezel

En mot ich dan wedder loape,
bleif ich keupig ergens steun,
veur te kieke noa de te piepels
en de sload boe ich van dreum.

En moet ik nog verder lopen
Blijf ik koppig ergens staan
Om te kijken naar de vlinders
en de sla waarvan ik droom.

Ezel

Koor

Vertel toch vots wa da ge wet,
wei ’t verhoalke vodders get,
want vei wille ok nog wete
wa den biddie en den ezel zet

Vertel toch verder wat je weet
Hoe het verhaaltje verder gaat
Want wij willen ook nog weten
wat het koetspaard en de ezel zeggen

Koor

Biddie

Ich heub hei een heil shoan leive,
noat steun ich veur eg of ploeg.
‘ch Steun gereid zeven doag op zeven,
en ok eite heub ich genoeg.

Ik heb hier een heel mooi leven
Nooit sta ik voor eg of ploeg.
Ik sta klaar zeven dagen op zeven
En eten heb ik ook genoeg

Koetspaard

Ezel

Ich steun teussen de botterblumpkes,
madeliefkes en chicorei.
Gelijk den boer op z’n  zondagsklumpkes
leif ich hei goed in peis en vrei.

Ik sta tussen de boterbloempjes,
madeliefjes en chicorei.
Zoals de boer op zijn zondagsklompjes
Leef ik hier wel in peis en vree

Ezel

Koor

‘ch Zoog doa steun aater de roat,
’t Verken met een heil lang snoat.
Wilt ge os es opnoam heure,
had os keile dan mer noat.

 

Ik zag daar staan achter de ruit
’t varken met een lange snuit
Wil je ons nog eens horen,
hou onze kelen dan maar nat

 

Koor